Side / TRYGG VINTERLAGRING!

TRYGG VINTERLAGRING!

PRISER VINTER 2023/24:

Bil/ bobil/ camp.vogn og båt: 850,- kr. pr. lengdemeter.

Vannscooter på henger: 2.500,- kr.

Motorsykkel: 1.000,- kr.

Moped/ scooter/ lettvekter: 800,- kr.

Lengdemeter regnes fra ytterpunt til ytterpunkt, inkl. drag, motor, sykkelstativ osv...

EKSEMPEL :

VW GOLF: 4 m x 850 kr = 3.600,- kr. FOR HELE SESONGEN, HALV PRIS FOR SOMMERLAGRING!

Du finner bestillingsskjema nederst på siden. All vinterlagring må forhåndbestilles via dette skjemaet, ett for hver enhet!

 

VILKÅR FOR VINTERLAGRING:

FORSIKRING OG ANSVAR

Billåven forsikrer kun eget bygg. Kunden er ansvarlig for å tegne forsikring som dekker de lagrede gjenstandene mot brann, hærverk, tyveri og andre skader/tap, da dette ikke dekkes av Billåvens forsikring. Lagring skjer på eget ansvar. Billåven er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke skyldes Billåvens forsett eller grove uaktsomhet. Billåvens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til lagerleie betalt inn de siste 12 måneder før skaden oppstod, og gjelder ikke indirekte tap.

 

SIKKERHETSKRAV UNDER LAGRINGSPERIODEN:

Gassbeholdere, bensinkanner og andre brannfarlige væsker utenom bilens/båtens eget tanksystem, må tas ut av kunden før plassering.

Alle vanntanker/røropplegg for vann på bobiler/campingvogner/båter må tømmes/dreneres før innkjøring. Likeledes bør båtmotorer, som ikke har lukkede kjøleannlegg, dreneres. 

Kunden må sørge for at batteriet til bodel/campingvogn er frakoblet, eller ev. avslått hovedstrømsbryter, under lagring. Batteriet til selve bil-delen blir frakoblet av oss ved parkering. Batterier på båter må frakobles av eier, ev. avslått hovedstrømsbryter. Vi påtar oss ikke vedlikeholdslading, dette av sikkerhetshensyn og brannfare.

Vi foretar kontinuerlig tilsyn av lagrede gjenstander og vil varsle kunden umiddelbart ved eventuelle uregelmessigheter.

Av hensyn til skader som kan oppstå på andres lagrede gjenstander, brannfare osv. gis det ikke adgang til å arbeide på objekter i leieperioden. Det er heller ikke plass for å komme til objektene under vinterlagringsperioden. 

Nøkler til alle kjøretøy, også MC, oppbevares av oss. Da det er vi som foretar all inn- og utkjøring trenger vi nøklene til dette. Vi trenger ikke nøkler til campingvogner og båter.

 

INN/UTLEVERING:

Fra torsdag 14. september - lørdag 14. oktober 2023 har vi innlevering hver uke; torsdag/fredag kl. 13-19 og lørdag kl. 10-14. Har du en bekreftet bestilling er det bare å komme innenfor disse tidene, nærmere avtale er ikke nødvendig.

Fra torsdag 11. april - lørdag 8. juni 2023 har vi utlevering hver uke; torsdag/fredag kl. 13-19 og lørdag kl. 10-14. 

Tenk nøye igjennom når utlevering ønskes, da parkering og utkjøring skjer etter følgende perioder: april / første halvdel mai / andre halvdel mai / juni.

Inn/utlevering av øvrig lagring utenom de oppsatte dagene og periodene foregår kun etter avtale.

Vi gjør ekstra oppmerksom på at det ikke er tilgang til enhetene i vinterlagringsperioden!

OBS: All utlevering skjer etter avtale minst to dager i forveien, uansett dato som er satt opp for utlevering i bestillingsskjemaet; på e-post til billaven@billaven.no eller tlf/SMS til 913 53171 Bente Tokvam. Vennligst ikke til mobilnummeret tilhørende Magnus Tokvam, da han er opptatt med utkjøringen og lite tilgjengelig på telefon i utleveringsperioden.

All vinterlagring som ikke er hentet innen lørdag 8. juni blir fakturert for sommerlagring, til halv pris av vinterlagringen.

 

BETALING:

Faktura for vinterlagring sendes ut i januar, sommerlagringsfaktura med 50 % rabatt sendes ut i juni. Vi kan desverre ikke utlevere gjenstanden før hele leiebeløpet er betalt.

 

BESTILLING / FORESPØRSEL

Takk! Meldingen er sendt!

Her kan du bestille lagring eller sende forespørsel. Fyll ut feltene og trykk "send" (feltene merket med rød stjerne må fylles ut). Når bestillingen er sendt, vil du motta bekreftelse/kopi av denne henvendelsen på oppgitt E-post-adresse.


Bestilling
Forespørsel

Bil
Bobil
Båt
Camp.vogn
MC
Lagerbod
Annet


Alle mål gjelder ytterpunkt til ytterpunkt; På bobil inkl. speil, markise og sykkelstativ. På båt inkl. motor, hengerdrag og hengerskjermer dersom dette blir bredere enn båten. Høyde ved båtlagring skal være totalhøyde båt på henger.
Billåven Magnus Tokvam

Fjeldsvegen 33
2850 Lena

Telefon: 900 68400
Epost: billaven@billaven.no
Powered by Dynasite 1.3