Side / TRYGG VINTERLAGRING!

TRYGG VINTERLAGRING!

PRISER VINTER 2017/18:

Alle typer kjøretøy/båter: Kr. 600,- pr. lengdemeter.

Andre objekt: Kr. 600,- pr. lengdemeter.

Motorsykkel: Kr. 950,- pr. stk.

Moped/scooter/lettvekter: Kr. 750,- pr. stk.

Lengdemeter regnes fra ytterpunt til ytterpunkt, inkl. drag, motor, sykkelstativ osv...

EKSEMPEL :

VW GOLF: 4m x 600kr = 2400 kr FOR HELE SESONGEN, HALV PRIS FOR SOMMERLAGRING.


Vi kan etter avtale bringe deg til/fra Gjøvik skysstasjon ved inn/utlevering. Regelmessige avganger med tog og buss mellom Gjøvik og Oslo.

Kjøreavstander med bil:

Oslo - Gjøvik 90 minutter

Lillehammer - Gjøvik 45 minutter

Hønefoss - Gjøvik 75 minutter

Hamar - Gjøvik 45 minutter.

Du finner bestillingsskjema nederst på siden. All vinterlagring må forhåndbestilles via dette skjemaet, ett for hver enhet!

 

VILKÅR FOR VINTERLAGRING:

FORSIKRING OG ANSVAR

Billåven forsikrer kun eget bygg. Kunden er ansvarlig for å tegne forsikring som dekker de lagrede gjenstandene mot brann, hærverk, tyveri og andre skader/tap, da dette ikke dekkes av Billåvens forsikring. Lagring skjer på eget ansvar. Billåven er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke skyldes Billåvens forsett eller grove uaktsomhet. Billåvens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til lagerleie betalt inn de siste 12 måneder før skaden oppstod, og gjelder ikke indirekte tap.

 

SIKKERHETSKRAV UNDER LAGRINGSPERIODEN:

Gassbeholdere, bensinkanner og andre brannfarlige væsker utenom bilens/båtens eget tanksystem, må tas ut av kunden før plassering.

Alle vanntanker/røropplegg for vann på bobiler/campingvogner/båter må tømmes/dreneres før innkjøring. Likeledes bør båtmotorer, som ikke har lukkede kjøleannlegg, dreneres. 

Kunden må sørge for at batteriet til bodel/campingvogn er frakoblet, eller ev. avslått hovedstrømsbryter, under lagring. Batteriet til selve bil-delen blir frakoblet av oss ved parkering. Batterier på båter må frakobles av eier, ev. avslått hovedstrømsbryter.

Vi foretar kontinuerlig tilsyn av lagrede gjenstander og vil varsle kunden umiddelbart ved eventuelle uregelmessigheter.

Av hensyn til skader som kan oppstå på andres lagrede gjenstander, gis det ikke adgang til å arbeide på objekter i leieperioden. Det er heller ikke plass for å komme til objektene under vinterlagringsperioden. (Dette gjelder ikke containerleie- her er det alltid tilgang).

Nøkler til alle kjøretøy, også MC, oppbevares av oss. Da det er vi som foretar all inn- og utkjøring trenger vi nøklene til dette. Vi trenger ikke nøkler til campingvogner og båter.

 

INN/UTLEVERING:

Fra 15. september - 30. oktober har vi innlevering torsdag og fredag kl. 13-19, lørdag kl. 10-14, søndag STENGT. Har du en bekreftet bestilling er det bare å komme, avtale ikke nødvendig!

Fra 15. april - 30. juni har vi utlevering torsdag og fredag kl. 13-19, lørdag kl. 10-14, søndag STENGT. Utlevering skjer kun etter avtale et par dager i forveien; på e-post til bente@vinterlagring.no eller SMS til 913 53171 Bente Tokvam. All vinterlagring som står igjen etter 1. juli blir fakturert for sommerlagring, til halv pris av vinterlagringen.

Inn/utlevering utenom disse periodene foregår kun etter avtale. Første mulige utlevering er tor/fre/lør før Palmesøndag. Det er ingen tilgang til enhetene i vinterlagringsperioden.

 

BETALING:

Faktura for vinterlagring sendes ut i januar, sommerlagringsfaktura med 50 % rabatt sendes ut i juli.  Vi kan desverre ikke utlevere gjenstanden før hele leiebeløpet er betalt.

 

BESTILLING / FORESPØRSEL

Takk! Meldingen er sendt!

Her kan du bestille lagring eller sende forespørsel. Fyll ut feltene og trykk "send" (feltene merket med rød stjerne må fylles ut). Når bestillingen er sendt, vil du motta bekreftelse/kopi av denne henvendelsen på oppgitt E-post-adresse.

Bestilling
Forespørsel
Bil
Båt
Buss
Camp.vogn
Bobil
MC
Annet

Billåven Magnus Tokvam

Fjeldsvegen 33
2850 Lena

Telefon: 900 68400
Epost: billaven@billaven.no
Powered by Dynasite 1.3